Ungdomstilbud

Nytt tilbud for ungdom på ungdomsskolenivå

Fra og med januar har vi med et helt nytt ungdomstilbud. Tilbudet er spesielt rettet mot 8. - 10. klassetrinn på ungdomsskolenivå som ikke ellers har noe tilbud hos oss før året de fyller 16.

Vanlige betingelser for oppsigelse gjelder også her og medlemskapet løper automatisk videre med en måneds oppsigelsestid. Når vilkårene for ungdomstilbud ikke lenger er oppfylt vil avtalen automatisk gå over til studentmedlemskap.

Månedsprisen er 249,-

Ungdomstilbudet har ingen innmeldingsavgift.

Avtalen har 6 mnd bindingstid.

For 9. og 10. klassetrinn er Helsehuset grunnkurs påkrevd for å kunne delta i styrkesalen, kurset koster 350,- og består av både en teoretisk og en praktisk del. Foresatt/følge MÅ delta på kurset.

Det er mulig å melde sin interesse og/eller bestille allrede nå. Benytt kontaktskjema eller kom innom i betjenttid (adm. kontortid 9-15:30)

Se for øvrig våre åpningstider for mer informasjon