Aktiver medlemskap

Tast inn aktiveringskode

Koden består av fire bokstaver/tall og finnes på baksiden av ditt medlemskort. Stor eller liten bokstav har ingen betydning.