AvtaleGiro

Dersom du har behov for å opprette AvtaleGiro-fullmakt kan du signere elektronisk direkte på disse sidene.

Tast inn KID-nummer fra avtalen din eller et avdrag, eller fra en SMS du har fått fra oss.

Dersom du kom hit via en direktelink på SMS, vil riktig KID-nummer allerede være innlagt i skjemaet nedenfor.

Denne funksjonen er for deg som nylig har inngått en avtale eller har byttet bank, og AvtaleGiro-trekkene ikke lengre går automatisk.

Merk at AvtaleGiro ikke er det samme som å opprette et fast trekk/gjentagende betaling inne på nettbanken. Hvert månedelige trekk har et eget unikt KID-nummer og vi vil derfor ikke få registrert betalingen din riktig hvis du ikke oppretter fullmakt.

Noen KID-numre slutter med en bindestrek, dette er altså riktig og må tastes inn som en del av KID-nummeret.

AvtaleGiro-fullmakt

Logg deg inn for å se status på din AvtaleGiro-fullmakt.


KID-nummeret finner du på kontrakten din eller i AvtaleGiro-melding fra oss og består av 11 sifre.

Beløpsgrensen må minimum være lik avdragsbeløpet ditt. Vi anbefaler kr 1000,- i de fleste tilfeller.


Elektronisk AvtaleGiro-signering

Les mer om avtalegiro på www.avtalegiro.no