Medlemsvilkår

Trivselsregler

Medlemsvilkår

Generelt

 • 1. Unnlatelse av å møte fram gir ikke rett til å avbryte innbetalingen eller kreve kontrakten forlenget. Innbetalingen kan ikke avbrytes uansett grunn. Forlengelse av treningstid kan gis ved sykefravær med legeattest, eller at medlemmet ved inngåelse av kontrakt melder fra om det tidsrom fraværet skal pågå. En slik avtale må spesifiseres på denne kontrakten og kan ikke påføres etter at kontrakten har trådt i kraft.
 • 2. Avtalegiro kan etter avtaleperioden kun avbrytes skriftlig, med en måneds oppsigelsestid. Skriftlig oppsigelse sendes via kontaktskjema på våre nettsider eller leveres i resepsjonen i betjent tid. Bruk av sosiale medier eller SMS til ansatte aksepteres ikke. Medlemmet vil få skriftlig bekreftelse på at utmelding er mottatt og at kontrakten er avbrutt, noe som er eneste dokumentasjon som kan brukes i tilfelle tvist om kontraktens varighet og gyldighet. Det er medlemmets ansvar at betaling skjer iht. avtale og evt. sletting av AvtaleGiro-fullmakt/stans av innbetalinger påvirker ikke medlemmets betalingsforpliktelser.
 • 3. Vi tar forbehold om at alle avtaler kan prisreguleres årlig iht. Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks. Denne reguleringen vil ikke varsles skriftlig. Alle avtaler vil for øvrig være garantert månedsprisen i bindingstiden. Ved feilaktig fakturering forbeholder treningssenteret seg retten til å etterfakturere eller kreditere dersom for mye er betalt.
 • 4. Eget medlemskort skal benyttes ved innsjekk i resepsjonen uansett om døren er åpen eller om du kommer sammen med andre medlemmer. Hvis misbruk av personlig medlemskort blir avslørt vil medlemmet kunne bli utestengt fra senteret i hele resterende kontraktstid. Ved "sniking" på andres kort eller innslipp av ikke-medlemmer belastes med gebyr iht. prisliste.
 • 5. Generell aldersgrense ved senteret er 15 år. Unntak fra dette gjelder for ungdomsmedlemskap som har egne kriterier ang. krav til følge med foresatt eller annen myndig person godkjent av oss.
 • 6. Barn som ikke går under vilkårene for ungdomsmedlemskap kan ikke tas med inn i treningsarealene, men kan kun oppholde seg i resepsjonsområdet etter avtale med oss.
 • 7. Medlemmet plikter å forlate treningssenteret innen oppsatt stengetid. Det tas forbehold om endringer i åpningstidene. Gjentatte brudd på denne regelen etter advarsler belastes med gebyr iht. prisliste.

Personvern

 • 8. Samtykke til våre medlemsvilkår er likestilt med samtykke til å lagre personopplysninger oppgitt under registrering, samt betalings- og besøkshistorikk så lenge medlemskapet ditt vedvarer.
 • 9. Du har rett til å be om innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret samt be om å få disse opplysningene utlevert i elektronisk form.
 • 10. Vi deler kun opplysninger om deg og ditt medlemskap med CrediCare som er vår samarbeidspartner på inkassotjenester. Vi deler indirekte kundeopplysninger med systemleverandør MBX AS.

Skade og ansvar

 • 11. All trening skjer på eget ansvar. Medlemmet er ansvarlig for at han / hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Medlemmet aksepterer at treningssenteret ikke bærer ansvar for skader på person eller gjenstander eller tap på gjenstander.
 • 12. Medlemmet plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før bruk. Medlemmer plikter tilsvarende å oppbevare klær og personlige eiendeler på en hensiktsmessig måte.

Trivsel og hygiene

 • 13. Det skal skiftes til egne medbrakte innesko ved ankomst på senteret.  Sko skal settes i skohylle eller i garderobeskap. Det er ikke tillatt å gå rett inn i verken treningsarealer eller garderober med sko utenfra. Gjentatte brudd på denne regelen etter advarsler belastes med gebyr iht. prisliste. Medlemmet plikter å benytte rent og praktisk treningstøy og sko. Svetter du voldsomt på trening må du ta hensyn til omgivelsene dine.
  14. Medlemmet plikter å holde orden og rydde etter seg. Alt av vektskiver, strikk, matter, grep skal settes tilbake til anviste plasser etter bruk.
 • 14. Medlemmet plikter å holde orden og rydde etter seg. Alt av vektskiver, strikk, matter, grep skal settes tilbake til anviste plasser etter bruk.
 • 15. Svette på benker og puter skal tørkes av etter bruk. Søl og gris med sportsdrikke eller magnesium på annet enn stenger/grep skal tørkes opp.
 • 16. Små treningsbager er tillatt medbrakt i styrkesalen. Alt av yttertøy og andre personlige eiendeler skal plasseres i garderobeskap under trening.
 • 17. Avbestilling av gruppetime eller veiledningstime må gjøres innen oppgitt frist. Unnlatelse av å møte opp eller avbestilling etter oppgitt frist, belastes enten tjenestens pris i sin helhet eller gebyr iht.