Informasjon

Impulse Helse & Trening er lokalisert i gamle «Gartnerhallen» i Kaptein Drejers gate 43

Medlemsvilkår/trivselsregler

  • Medlemskortet / nøkkelkortet er personlig og kan ikke overlates eller overdras til andre uten at senteret er underrettet. Medlemmet plikter snarest å melde fra om tapt kort. Tapt kort erstattes mot en avgift på kr 100,-
  • Utelatelse av fremmøte fritar ikke medlem fra å overholde betalingstermin. Ved unnlatelse av betaling en mnd. kan og vil treningssenteret kreve dobbel betaling neste mnd. (medlemskapet vil holdes gyldig og kort kan benyttes). Ved unnlatelse av betaling og eller at kunden ikke overholder avtale om betaling vil treningssenteret kunne kreve hele kontraktsbeløpet (restbeløp) innbetalt umiddelbart. Vårt tilbud om betaling på avtalegiro/avdrag er et ekstra tilbud ut over kontant betaling der vi har tillit til at oppgjør blir gjort i henhold til skissert i kontrakt.

Bindingstid

Alle våre lengre medlemskapstyper har en bindingstid på 12 mnd. Avtalene kan sies opp med 1. måneds oppsigelsestid. Du kan si opp avtalen i ellevte måned hvis du ønsker at medlemskapet skal opphøre etter 12 måneder, ta kontakt ved senteret når det er betjent hvis du ønsker dette. Tidspunktet for oppsigelse og varighet regnes fra den datoen i måneden du starter og/eller fornyet eller endret avtaletype.

Aldersgrense

Hvis du ønsker å bli medlem må du fylle 16 år det året du tegner medlemskap.

Bekledning

  • Klær
    Med tanke på god hygiene generelt, ønsker vi at du trener med rene klær. Det beste i styrkesalen er lang treningsbukse/tights  og en t-skjorte (gjerne m/korte ermer), og er du med i en gruppetreningstime, kan det beste treningstøyet være shorts/tights og t-skjorte eller singlet i og med at det svettes en god del mere. Uansett vil dette bli mer opp til hver enkelt. Det aller viktigste er at riktige tilpassede klær til treningsformålet, faktisk har en viss effekt og betydning for opplevelsen og resultatet av treningsøkten. Lykke til!
  • Sko
    Vi forlanger at du bruker rene medbrakte sko både i styrkesal, gruppesal nede samt i spinningsal oppe. Skoene trenger selvfølgelig ikke være nye, men de skal være rene. Yttersko SKAL også taes av og settes til side i entreen i underetasjen før du går inn i garderobene - som forøvrig er REN SONE. De av dere som skal delta på sykkeltimer, skal også ta av ytterskoene nede i entreen slik som ellers, selv om dere "bare" skal delta på sykkeltime. ALTSÅ: Yttersko kan ikke tas av og oppbevares/settes utenfor ny sykkelsal (Sal 2) før time. Dette området skal være fritt for yttertøy, da det også er et område som kunder av kiropraktor oppholder seg/venter i.