Personlig oppfølging

Ved inngåelse av medlemskap anbefaler vi alle som ikke har god treningserfaring å kjøpe seg en veiledningstime.

Har du derimot behov for mer dyptgående personlig oppfølging kan du enten bestille oppfølging hos fysioterapeut Roger Gunnesmæl, fysioterapeut/PT Jan-Eivind Holsen eller timer hos PT Maia Dullaert og PT Ingrid B. Lien.

Kontaktopplysninger:


Fysioterapeut Roger Gunnesmæl
E-post: rgfysio@gmail.com
Telefon: 92683497


PT Jan-Eivind Holsen
E-post: jan.eivind.holsen@gmail.com
Telefon: 93224209


PT Maia Dullaert
E-post: maia.willemine@gmail.com
Telefon: 91604504


PT Ingrid B. Lien
E-post: ingrid_lien@live.com
Telefon: 47667137