Medlemskompensasjon

På grunn av COVID-19 besluttet myndighetene at vår bransje måtte stenge all drift fra 13. mars til og med 14. juni. Påfølgende mandag, 15. juni, åpnet vi igjen for trening med nye restriksjoner og nye krav til renhold, både av senterets ansatte og medlemmer.

Takket være at mange av våre medlemmer har fortsatt sine medlemskap og betalt medlemsavgift i denne perioden har vi klart å betjene de faste løpende månedlige kostnader i perioden.

Vi har mottatt en del statlig støtte for bedrifter som har vært pålagt stengt av myndighetene, men denne støtten dekker bare deler av kostnadene i stengt periode, og ikke økte kostnader med renholdstiltak og tapte medlemsinntekter som følge av mange oppsigelser i Korona-perioden og etter gjenåpning.

Helsehuset Trening er avhengig av fortsatt støtte fra våre medlemmer og ønsker samtidig deres hjelp til å bringe oss nye medlemmer slik at vi kan fortsette å gi Sunndal et godt treningstilbud! Dette kan du for eksempel bidra til ved å velge gavekort som du gir til en venn :)

Se vår oversikt over hva medlemmene har svart: