Ungdomstilbud

Fra og med 2019 tilbyr vi avtalen UNGDOM 13-15 med ulike treningsmuligheter for de på ungdomsskolenivå.

Prisen er 265,- pr/mnd og gjelder til man fyller 16 år. Etter dette går avtalen automatisk til UNGDOM 16-19.

NB! Vær oppmerksom på at egentrening først er mulig fra 9. klassetrinn, og da etter kriterier i tabellen under.

Har du spørsmål om dette tilbudet eller ønsker å forhåndsregistrere deg kan du benytte kontaktskjemaet på denne siden eller besøke oss i betjent tid.

NB! Fra og med oktober 2019 er tilbudet for 8. og 9. klassetrinn likt, med unntak av at man fra 9. klasse kan søke om å mulighet for egentrening.

Fra

 

Egentrening med følge (foresatt)

Trening i styrkesal eller deltakelse på gruppetimer.

Styrketrening krever gjennomført grunnkurs styrke eller tilsvarende opplæring av foresatt med nødvendig treningskompetanse.

Noen gruppetimer krever gjennomført forkurs.
Med foresatt menes foreldre, enten egne eller en venns.
Det kan søkes om at en annen voksen person godkjennes som følge.

Fra 1. juli det året man starter i 9. klassetrinn kan det søkes om mulighet for egentrening tilsvarende 10. klassetrinn når følgende vilkår er oppfylt:

1) Gjennomført grunnkurs styrke eller veilednignstime
2) Seks måneder jevn deltakelse på Helsehuset eller trening med foresatt/følge. (Lockout Kettllebell Club sine ungdomstimer gjelder normalt sett som trening med følge) 

8. - 9. klasse

Fra

 

Egentrening uten følge

Trening i styrkesal eller deltakelse på gruppetimer.

Styrketrening krever gjennomført grunnkurs styrke eller tilsvarende opplæring av foresatt med nødvendig treningskompetanse.

Noen gruppetimer krever gjennomført forkurs.
Egentrening uten følge har begrenset treningstid.

 

10. klasse