Ungdomstilbud

Les om spesielle vilkår som gjelder for avtalen UNGDOM 13-15 for ungdom på ungdomskolenivå (8. - 10. klasse) som ikke enda har fylt 16 år.

Prisen er 335,- pr/mnd og gjelder til man fyller 16 år. Etter dette går avtalen automatisk til UNGDOM 16-19.

NB! Vær oppmerksom på at egentrening først er mulig fra 9. klassetrinn, og da etter kriterier i tabellen under.

Veiledningstime ved Helsehuset eller veiledning av kompetent foresatt er obligatorisk for alle klassetrinn på ungdomsskolen.

Har du spørsmål om dette tilbudet eller ønsker å forhåndsregistrere deg kan du benytte kontaktskjemaet på denne siden eller besøke oss i betjent tid.

 

Fra

 

Egentrening med følge (foresatt)

Trening i styrkesal eller deltakelse på gruppetimer.

Styrketrening krever gjennomført grunnkurs styrke, veiledningstime eller tilsvarende opplæring av foresatt med nødvendig treningskompetanse.

Noen gruppetimer krever gjennomført forkurs.
Med foresatt menes foreldre, enten egne eller en venns.
Det kan søkes om at en annen voksen person godkjennes som følge.

Fra 1. juli det året man starter i 9. klassetrinn kan man få mulighet for egentrening tilsvarende 10. klassetrinn når følgende vilkår er oppfylt:

1) Gjennomført grunnkurs styrke eller veilednignstime
2) Seks 3-6 måneder jevn deltakelse på Helsehuset eller trening med foresatt/følge.

Etter de første 3 ukene med følge, er det tilstrekkelig at følget er på huset og kan f.eks delta på egne gruppetimer.

8. - 9. klasse

Fra

 

Egentrening uten følge

Trening i styrkesal eller deltakelse på gruppetimer.

Styrketrening krever gjennomført grunnkurs styrke eller tilsvarende opplæring av foresatt med nødvendig treningskompetanse.

Noen gruppetimer krever gjennomført forkurs.
Egentrening uten følge har begrenset treningstid. Se våre åpningstider.

 

10. klasse