Ungdomstilbud

Fra og med 2019 tilbyr vi et eget ungdomstilbud med ulike treningsmuligheter for de på ungdomsskolenivå.

Prisen er 249,- pr/mnd og gjelder så lenge man går på ungdomsskolen. Fra august det året man er ferdig i 10. klasse vil man automatisk gå over til studentavtale.

Har du spørsmål om dette tilbudet eller ønsker å forhåndsregistrere deg kan du benytte kontaktskjemaet på denne siden eller besøke oss i betjent tid.

Det gjelder noen spesielle retningslinjer for treningstid for ungdom inntil august det året man er ferdig i 10. klassetrinn. Se våre åpningstider for til enhver tid gjelende praksis rundt dette.

NB! Fra og med oktober 2019 er tilbudet for 8. og 9. klassetrinn likt, med unntak av at man fra 9. klasse kan søke om å mulighet for egentrening.

Fra

 

Egentrening med følge (foresatt)

Trening i styrkesal eller deltakelse på gruppetimer.

Styrketrening krever gjennomført grunnkurs styrke.

Noen gruppetimer krever gjennomført forkurs.
Med foresatt menes foreldre, enten egne eller en venns.
Det kan søkes om at en annen voksen person godkjennes som følge.

Fra 9. klassetrinn kan søkes om mulighet for egentrening tilsvarende 10. klassetrinn når følgende vilkår er oppfylt:

1) Gjennomført grunnkurs styrke eller veilednignstime
2) Seks måneder jevn deltakelse på Helsehuset/LKC's ungdomstimer, eller trening med foresatt/følge.

8. - 9. klasse

Fra

 

Egentrening uten følge

Trening i styrkesal eller deltakelse på gruppetimer.

Styrketrening krever gjennomført grunnkurs styrke.

Noen gruppetimer krever gjennomført forkurs.
Egentrening uten følge har begrenset treningstid.

 

10. klasse